16 oktober

Waardevol Water Symposium

Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA organiseren samen het Waardevol Water Symposium. Over de nieuwe circulaire manier van rioolwater zuiveren in Waterfabriek Wilp en verwijdering van micro verontreinigingen.

Waterschap Vallei en Veluwe & STOWA

Live talkshow en webinars

Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA werken beiden aan oplossingen op weg naar een circulaire economie. Waterschap Vallei en Veluwe doet dat onder meer met  Waterfabriek Wilp, een circulaire rioolwaterzuivering die een lokale beek van water voorziet in tijden van droogte. STOWA werkt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de waterschappen aan innovatie door pilotonderzoek en de realisatie van demonstratie-installaties te versnellen. Hoe zorgen we dat we voldoende schoon water hebben in de toekomst? Hoe kunnen we de stoffen die in rioolwater zitten hergebruiken? En hoe halen we microverontreiniging eruit? In het Waardevol Water Symposium zoeken waterschap Vallei en Veluwe en STOWA naar mogelijke oplossingen.

Sprekers

Een kleine greep uit de sprekers.

Tanja Klip-Martin

Dijkgraaf Waterschap
Vallei en Veluwe

Joost Buntsma

Directeur
STOWA

Klaske Kruk

Oprichtster
Circularities