Privacyverklaring Waterschap Vallei en Veluwe

In deze privacyverklaring lees je hoe het waterschap omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Voor ons is de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. We zorgen ervoor dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de privacywetgeving.

Als we om jouw persoonlijke gegevens vragen, leggen we uit waarom we deze nodig hebben en hoe lang we ze bewaren. Als we jouw gegevens aan een andere organisatie doorgeven, bijvoorbeeld aan een gemeente, dan informeren we je hierover.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

We hebben maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet kwijtraken of, zonder toestemming, door iemand anders gebruikt worden. Heb je bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd, dan zijn jouw persoonlijke gegevens alleen in te zien door de medewerkers die je aanvraag behandelen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om informatie van ons te krijgen over je persoonsgegevens. Als je hierom vraagt, zijn we verplicht om te melden welke gegevens we hebben en waarvoor we ze gebruiken. Je kunt dan ook controleren of we beschikken over de juiste persoonsgegevens. Lees meer (pdf, 212 kB)

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website op je computer, tablet of smartphone wordt gezet. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden herkend door de website. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.
Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website het anders niet doet. Andere cookies zijn handig voor jou als bezoeker. Bijvoorbeeld omdat ze onthouden in welke taal je de website wilt lezen.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de kwaliteit van de website te verbeteren. Als je niet wenst dat gegevens over jouw bezoek geregistreerd worden kan je het plaatsen van deze cookies uitschakelen via het instellingenmenu van je browser.

Google Analytics

Wij maken voor onze website gebruik van Google Analytics.
Het IP-adres van de bezoeker wordt gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Functionaris Gegevensbescherming

Bij het waterschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze persoon controleert of wij ons houden aan alle privacy-regels. Ook adviseert de functionaris ons over het op de juiste manier omgaan met en beschermen van persoonsgegevens. De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het waterschap kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren.

Heb je vragen over jouw persoonsgegevens en/of het gebruik ervan? Stel ze per e-mail aan de functionaris: info@waardevolwatersymposium.nl

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van regels en wetten die gelden voor privacy. De Functionaris Gegevensbescherming is namens het waterschap contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je rechtstreeks contact opnemen met deze autoriteit, dan kan dat. Hoe, dat lees je op de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen, opmerkingen en suggesties

Heb je een suggestie, een opmerking of vraag met betrekking tot deze website stuur deze dan naar info@waardevolwatersymposium.nl. Via dit adres bereik je ook de redactie van deze website.