16 oktober 10:30 - 11:30 uur

Live Talkshow Waterfabriek Wilp

Waterschap Vallei en Veluwe ontwikkelt een nieuw zuiveringsconcept dat van rioolwater schoon oppervlakte water maakt en grondstoffen eruit haalt voor hergebruik.  In deze speciale uitzending praten onder meer dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe Tanja Klip-Martin, plaatsvervangend afdelingshoofd Waterkwaliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ir. Marc de Rooy, Directeur Waterschap Vallei en Veluwe Douwe Jan Tilkema en oprichtster van Circularities Klaske Kruk over innoveren en samenwerken, nieuwe manieren van zuiveren en streven naar een circulaire economie.

Sprekers

Innoveren en samenwerken

Tanja-Klip-Marting-rondje
Tanja Klip-Martin

Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe

Marc-rondje
ir. Marc L. de Rooy (MSc)

plaatsvervangend afdelingshoofd Waterkwaliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Paul-Roeleveld-rondje
Paul Roeleveld

Business Developer Royal HaskoningDHV

Het nieuwe zuiveren en de waterfabrieken

Douwe-Jan-Tilkema-rondje
Douwe Jan Tilkema

Directeur Waterschap Vallei en Veluwe

Joost-Buntsma-rondje
Joost Buntsma

Directeur STOWA

Kiestra-rondje
Ferdinand Kiestra

Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF)

Op weg naar een circulaire economie

Klaske-Kruks
Klaske Kruk

oprichtster Circularities

Olaf-van-der-Kolk-Aquaminerals-rond
Olaf van der Kolk

directeur Aquaminerals

Coert-Petri-rondje
Coert Petri

beleidsadviseur Waterschap Vallei en Veluwe